O úspěšnosti firmy SIN spol. s r.o. rozhoduje především naše dobrá pověst, technická schopnost, důvěryhodnost, způsob chování k zákazníkovi a velké množství již realizovaných staveb, tedy velmi cenné zkušenosti. Záměrem společnosti je snaha zviditelnit se zejména dobrou prací, což se projeví spokojeností zákazníka.

Nabízíme Vám přehled realizovaných význačných projektů, na kterých se účastnila SIN, spol. s r.o. a také seznam význačných objednatelů – našich spokojených zákazníků, kteří Vám mohou podat reference o naší firmě.

Pracovníci firmy se podíleli nebo ještě podílejí na zajišťování všech stupňů projektové dokumentace a investorsko inženýrských činností, zejména činností pro vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení, provádění technických dozorů investora na sidlištních stavbách hl. m. Prahy i jinde. V rámci těchto akcí zajišťovali naši pracovníci činnost nejen u staveb bytových objektů a objektů občanské vybavenosti, ale i objektů technické vybavenosti (kanalizace, vodovody, plynovody, rozvody elektro, trafostanice a rozpínací stanice, kotelna a topné systémy, komunikace a další), mezi kmenovými pracovníky jsou specialisté právě přes tyto obory.