JM II stavba 7/1 – objekt č. 3080 Základní umělecká škola, Praha 4

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 40.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1996

    Termín plnění