Domov důchodců Háje, Praha 4

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 281.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1990 - 1994

    Termín plnění