Měcholupy-Petrovice DPS

(88 malometrážních bytů), Praha 15

  • Městská část Praha 15

    Objednatel

  • 140.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1994 - 1998

    Termín plnění