Velká Ohrada, stavba 2.14, bytový objekt G 023, Praha 5

  • Stavební bytové družstvo Praha 5

    Objednatel

  • 170.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1996 - 1998

    Termín plnění