Základní škola K Cihelně, Satalice

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 117.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2000 - 2002

    Termín plnění