Tlakové pásmo 406 část B, Praha 6

  • PVS a.s.

    Objednatel

  • 129.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2001 - 2002

    Termín plnění