Dům s pečovatelskou službou Kolovraty

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 20.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2000 - 2001

    Termín plnění