Rekonstrukce a úpravy kostelů

kostel Zvěstování p. Marie, Na Slupi, Praha 2 – kostel sv. Ignáce, Praha 2 – kostel sv. Václava, Praha 4 – kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 2 – kostel sv. Vojtěcha, Praha 1

  • Odbor městského investora MHMP, URBIA, s.r.o.

    Objednatel

  • 41.800.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1997 až 1999

    Termín plnění