ústav sociální péče Chodov, Praha 4

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 68.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2002 - 2004

    Termín plnění