Rekonstrukce Rychtrova domu (Malé náměstí), Praha 1

  • Odbor městského investora MHMP, URBIA, s. r.o.

    Objednatel

  • 150.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1994 - 1995

    Termín plnění