Přestavba objektu Dušní č. 3 na byty, Praha 1

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 33.200.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1999 - 2000

    Termín plnění