Nové Butovice 20. stavba

bytový objekt 0350, Praha 5

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 160.400.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2000 - 2002

    Termín plnění