Domov důchodců Chodov, Praha 4

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 46.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2002 - 2003

    Termín plnění