JM II, stavba 7/1, Praha 4 – bytový objekt 4010

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 199.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1996 - 1999

    Termín plnění