Zástavba proluky Sokolovská 102, Praha 8 – Karlín

  • Centron Bohemia s.r.o.

    Objednatel

  • 280.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1995

    Termín plnění