Základní škola Polesná

újezd nad Lesy, etapa 0001-0004

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 115.700.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2000 - 2002

    Termín plnění