Velká Ohrada, stavba 2.14, bytový objekt H 024, Praha 5

  • Družstvo Eurocoop

    Objednatel

  • 2180.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1996 - 1998

    Termín plnění