Uhříněves – jídelna, Praha 22

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 32.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1999 - 2000

    Termín plnění