Hasičská stanice Smíchov, Praha 5

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 177.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1999 - 2001

    Termín plnění