Tylova čtvrť

plocha hotelu, polyfunkční bytový dům Praha 12

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 220.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1998 - 2003

    Termín plnění