Praha – Velká Skála

nadzemní bytové objekty

  • Armabeton, a.s.

    Objednatel

  • 550.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1999

    Termín plnění