JM II, stavba 7/1, Praha 4 – bytový objekt 3070

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 74.850.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1993 - 1996

    Termín plnění