ústav sociální péče Zvíkovec III

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 52.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2002

    Termín plnění