JZM stavba 4.20, bytový objekt Z11 – Z15 a garáže, Praha 5

  • Družstvo Eurocoop

    Objednatel

  • 2470.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1996 - 1997

    Termín plnění