JM II stavba 7/1 – objekt č. 1270 Základní škola, Praha 4

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 300.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rozestavěno, výstavba pozastavena

    Termín plnění