Měcholupy-Petrovice (Veronské náměstí), Praha 15

Bytové domy – občanská a technická vybavenost

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 1.280.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1998 - 2006

    Termín plnění