Nové Butovice stavba 4.18

Poliklinika Nové Butovice, Praha 5

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 111.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1994

    Termín plnění