Rekonstrukce objektu VúSC I. etapa

jednací síň krajského zastupitelstva, Praha 1

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 45.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2002

    Termín plnění