DD Chodov

  • ??

    Objednatel

  • ?? Kč

    Investiční náklad

  • ??

    Termín plnění