JM II, stavba 7/1, Praha 4 – bytový objekt 4050

105 bytových jednotek s pečovatelskou službou

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 110.892.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1997 - 1999

    Termín plnění