ústav sociální péče Palata, Praha 5

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 17.500.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2001 - 2002

    Termín plnění