útulek pro opuštěná zvířata, Bohnice – Praha 8

  • Správa služeb Městské policie HMP

    Objednatel

  • 85.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1998 - 2002

    Termín plnění