Nové Butovice stavba 4.20

obytný dům pro osoby se sníženou schopností pohybu, Praha 5

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 137.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 1998

    Termín plnění