ústav sociální péče Odlochovice

objekty C, D, E, F, H

  • Odbor městského investora MHMP

    Objednatel

  • 100.000.000,- Kč

    Investiční náklad

  • rok 2000 - 2002

    Termín plnění